Közalapítvány

A Bácskai Németekért Közalapítványt 1996. október 22-én a Bajai Német Kisebbségi Önkormányzat hozta létre. Az alapítvány 2000-ben kapta meg a kiemelten közhasznú fokozatot, majd 2002 májusában tisztségviselő váltás miatt átalakult. Az alapítvány kezelője a 3 tagú kuratórium, melynek tagjai:

Ruff Terézia elnök, Csorbai Péter titkár és Hefner István tag.

Az alapítvány fő céljai:

Baja területén valamint vonzáskörzetében, a Bácskában élő magyarországi németek támogatása, jogaik, érdekeik érvényesítésének segítése, a német nemzetiségi kultúra, anyanyelv fennmaradásának biztosítása. Az alapítvány támogatja az ilyen céllal megtartott rendezvények, előadások szervezését. Az alapítvány feladata muzeális és történeti iratok gyűjtése, őrzése, feldolgozása valamint az egyetemes német kultúra terjesztésének elősegítése. Ezen kívül az alapítvány fontosnak tartja a 2005 novembere óta negyedévente megjelenő „Batschkaer Spuren” lap célkitűzéseit, így további feladatként felvállalta az újság nyomdaköltségeinek finanszírozását.

Az alapítvány tevékenysége évről-évre bővül:

Egyik fő feladata az évenkénti tanulmányi ösztöndíj pályázat meghirdetése és odaítélése. Ezzel olyan bajai, ill. 2008 óta Bács-Kiskun megyei diákok munkáját ismerjük el, akik a német nemzetiségi nyelv és kultúra ápolása terén sokat tesznek. A pályázati kiírásban levő feltételek között az utóbbi években a jó tanulmányi eredmény, a német nyelv ismerete mellett elvárunk egy pályamunkát is, amivel a fiatalokat arra szeretnénk motiválni, hogy kreatívan közelítsenek meg egy német nemzetiségi témát (fotó, esszé, plakát).

Az elnyert jutalmak 2002 óta:

2002 Menczer Tamás – tanulmányi ösztöndíj

2003 Belák Annamária – tanulmányi ösztöndíj

2004 Gyarmati Anita – tanulmányi ösztöndíj

2006 Deák Péter – táborozási hozzájárulás

2006 Glasenhardt Katalin – tanulmányi ösztöndíj

2007 Tánctábor Svájcban: Szekeres Kitti, Gál Júlia, Müller Patrícia, Micskei Adrienn utazási költségeihez való hozzájárulás

2008 Fotópályázat: Horváth Kinga (Harta), Manz Ingrid (Baja), Schukkert Richárd (Harta), Hedrik Ádám (Harta), Gillich Olivér (Harta), Molnár Nikolett (Harta), Fröhlich Szandra (Harta)

2009 Irodalmi pályázat, Díjazott: Manz Ingrid (Baja)

2011 „Ifjú újságírók kerestetnek“ cikkíró pályázat – Mayer Richárd (Baja)

2012 MNÁMK Könyvtár támogatása

2012 „Sváb kalendárium“ pályázat – Schauer Sára (Nemesnádudvar)

2013 Umenhoffer Pál festménykiállítása

2014 „A magyarországi németek jelene és jövője“ pályázat – Schauer Sára(Nemesnádudvar), Schwarz Dániel (Pestszentlőrinc), Szűcs Evelin (Harta)

2016 „Egy telepes naplójából“ projekt

Egyéb tevékenységek:

2005 Pfeil család útkeresztjének felújítási költségeihez hozzájárulás

2005 Umenhoffer Pál naív festőművész kiállítása az MNÁMK-ban

2005 óta Batschkaer Spuren német nyelvű újság – nyomdaköltség

2016 óta Ulmer Schachtel Baján projekt szervezése, népszerűsítése, finanszírozása