Pályázatok


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Ulmer Schachtel Baja
2019.09.30

Kedvezményezett neve: Bácskai Németekért Közalapítvány

Bácskai Németekért Közalapítvány az Európai Unió által támogatott A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00065 azonosító számú pályázatán 3,15 millió ft vissza nem térítendő támogatást nyert az „Ulmer Schachtel Baja” címmel. A fejlesztés eredményeként egy 21 méter hosszú dereglyét építettek Baján a németek betelepülésének emlékére. A dereglye történelmileg korhű anyagból és formának megfelelően épült meg. Ezen megvalósítás vissza nem térítendő uniós forrás felhasználásával készült el. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A hajó hármas célt szolgál majd:

  • Emléket állít őseink számára, akik túlnyomó részt a 18. században ilyen hajókon vándoroltak dél- és középnémet területekről Magyarországra és szaktudásukkal, illetve szorgalmukkal jelentősen hozzájárultak a török idők után az országújjáépítéshez. Az emlékmű az elkövetkező generációkat származásukra emlékezteti és egyben szűkebb hazánk, a Bácska iránti elkötelezettségünket is hirdeti.
  • Turisztikai látványoságként szolgál Baján és Bács-Kiskun megyében, ahol még sok magyarországi német él, de sok külföldi vendég is megfordul. Mivel ez az Ulmer Schachtel az egyedüli eredeti méretben megépülő hajó lesz Magyarországon, reméljük, hogy sok látogatót vonz majd városunkba.
  • Legfontosabb célkitűzésünk, hogy a hajó egy különleges tanítási helyként, egy úgynevezett tanösvény sajátos formájában oktatási célokat szolgáljon.

A projektről bővebb információt a www.bacskainemetek.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Ruff Terézia, elnök


TÁMOGATÓI OKIRAT